Illustrate Workshop

graphic

การออกแบบในงานสกรีน

Illustrate Workshop For Screen Print

เนื้อหาหลักของ Workshop
เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานสกรีนเสื้อ  ทำแบรน์เสื้อของตัวเอง รวมถึงการพิพม์งานลงบนวัสดุอื่นๆ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน ในด้านการใช้โปรแกรม Illustrator ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้เรียนจะได้ฝึกทำงานและสร้างชิ้นงานจริงโดยการทำงานร่วมกันทีละขั้นตอน

(เมื่อเรียนจบแล้วมีแบบฝึกหัด และต้องส่งการบ้าน)

Day 1 (9 – 6 pm)

 •  แนะนำการใช้เครื่องมือหลัก (Tool)ที่ต้องใช้ในงาน Illustrator
 • การทำงานของ Layer เพื่อใช้ในงานสกรีน และการทำแบบบล็อคสกรีน
 • การแยกสีแบบละเอียดเพื่อใช้ในงานสกรีน
 • การใช้เครื่องมือ (Tool) ในการ ดราฟงาน (ลอกลาย) หรือสร้างชิ้นงาน อย่างละเอียด
 • การสร้างชิ้นงาน (Object)
 • การใส่แสงเงา และไฮไลท์ให้กับชิ้นงาน
 • การจัดวางตัวอักษรเพื่อการออกแบบเบื้องต้น

ตัวอย่างแบบฝึกหัดในการเรียนการสอน

สอน-สกรีนเสื้อ-การออกแบบ-โลโก้

Day 2 (9 – 6 pm)

 •  การใส่พื้นผิว (Texture )ให้กับงาน
 •  การรวมภาพเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษ (Mapping and Merge)
 •  การไล่โทนสีในชิ้นงาน
 •  เทคนิคการแปลงไฟล์งานให้เป็นลายเส้น (Vector)
 •  การสร้างงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดในการเรียนการสอน

สอน-สกรีนเสื้อ (2)

ตัวอย่างแบบฝึกหัดในการเรียนการสอน

สอน-สกรีนเสื้อ……………………………………………………………………………………………..

ดูผลงานนักเรียนของเรา ที่นี่
>> https://www.facebook.com/pg/silkscreenclothing/photos/

ib FB
Line

Mobile : 0990479990

……………………………………………………………………………………………….

** รับนักเรียนจำนวนจำกัดคลาสละ 10 คน เท่านั้นครับ
** พวกเรามีสอน private workshop ด้วยครับ

สิ่งทึ่ต้องนำมา

 • คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
  ( สามารถ Download เวอร์ชั่นสมบูรณ์ หรือ เวอร์ชั่นทดลองได้ที่ www.Adobe.com )
 • Thumb drive (สำหรับข้อมูล)