Workshop

การเรียน-สกรีนเสื้อ-พื้นฐาน-เบื้องต้น

แนะนำการเรียนกรีนพื้นฐานเบื้องต้น

Basic Screen Print 

 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้เริ่มต้นในการทำงานสกรีน รวมทั้งการออกแบบ จัดการไฟล์ภาพเพื่อนำมาแยกสี หรือการแยก Layer และนำแบบมาขึ้นบล็อกสกรีน การเรียนการสอนถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้เริ่มต้น มีความรู้ความเข้าใจ  ในทุกขั้นตอนของการทำงานสกรีนประเภทต่างๆ ในระบบ โรงงานขนาดเล็ก และโรงงานขนาดกลาง (SME) รวมถึงการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีต่างๆ ให้เหมาะสมกับขนาดการลงทุนของผู้เริ่มทำงานสกรีน

ระยะเวลาการเรียน 2 วัน

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 20% ภาคทฤษฎี – 80% ภาคปฏิบัติ  ในส่วนของ 20 % นั้น เรียนรู้ไอเดียงานพิพม์ การแยกสี การใช้โปรแกรม และงานสกรีนต่างๆที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในประเภทต่างๆ เช่น การสกรีน แก้ว(วัตถุทรงโค้ง)  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์   การสกรีนลงบนถุงพลาสติก ฯลฯ รวมถึงเทคนิคการทำงานต่างๆ และการจำแนกประเภทงานในการสกรีนเสื้อ เช่น การสกรีนด้วยสีจม สีนูน สียาง สีลอย สีมุกทอง ฟอลย์ กากเพชร  สีดิชชาร์ต สีกัด (Discharge)  สีพลาติซอล (Plastisol) สีPVC การสกรีนงานภาพเหมือนระบบ CMYK  การสกรีนงานแบบฮาฟโทน (Halftone)  รวมถึงสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานสกรีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและแก้ปัญหาในเรื่องของสารเคมี เมื่อมีปัญหาในการทำงานจำพวกสี และกาวอัดบล็อคสกรีน

80% ที่เหลือเน้นงานปฎิบัติ การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสกรีน การขึงบล็อคสกรีน การเลือกเบอร์ผ้าสกรีนการนำบล็อคเก่ามาใช้ใหม่ การขึ้นลาย การทำบล็อคสกรีนหลายสี รวมถึงการผสมสีและน้ำยาประเภทต่างๆ เน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และการทำงานที่จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน เพื่อที่นักเรียนเมื่อจบออกไปแล้วสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เมื่อเรียนจบ

ตัวอย่างและรายละเอียดการเรียนการสอน  คลิ้ก  >>>  Basic Screen Print Workshop              เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้  >>>   

Advance Workshop

เรียน-สกรีนเสื้อ-ขั้นสูง

 ระยะเวลาการเรียน 4 วัน (เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนเพิ่มเติมจากขั้นพื้นฐาน)                                              คลาสเน้นการปฎิบัติต่อยอดจากขั้นพื้นฐาน เรียนรู้และปฎิบัติเพิ่มเติม เทคนิคงานสกรีนต่างๆบนผืนผ้า เช่น เทคนิคงานฟอลย์ เทคนิคงานกำมะหยี่ เทคนิคสีนูน เทคนิคสีจม การทำงานด้วยสีพลาสติซอล  รวมถึงการทดลองสารเคมีชนิดต่างๆ ในท้องตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และนำมาปรับสภาพใช้งานให้ได้ความเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน

ตัวอย่างและรายละเอียดการเรียนการสอน  คลิ้ก  >>>  Advance Workshop                                        เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้  >>>   

Halftone Workshop

สอน-สกรีนเสื้อ-ฮาฟโทน

การทำงานประเภทนี้คนส่วนใหญ่เรียกว่างานเม็ด   งานเม็ดจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทแบ่งออกเป็นงานประเภท  Halftone และ CMYK การทำงานทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างในด้านของการทำแบบ และการแยกสี องศาในการทำงานของภาพ ขนาดและรูปทรงของเม็ดสกรีน การทำงานเทคนิคนี้สามารภทำได้ทุกประเภทสี แต่เนื่องจากงานชนิดนี้มีความละเอียดสูงในด้านการพิพม์งาน จึงมักทำงานได้ลำบาก ประกอบกับการผลิตชิ้นงานทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง ถ้าผู้สกรีนเลือกสีประเภทเชื้อน้ำ สีที่ทำงานประเภทนี้ควรเป็นสีพลาสติซอล (Plastisol) เหมาสำหรับการทำงานที่มีรายละเอียดสูง เช่น งาน Halftone และ งาน CMYK

ตัวอย่างและรายละเอียดการเรียนการสอน  คลิ้ก  >>>  Halftone Workshop                            เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้  >>>   

Illustrate Workshop

การออกแบบ-งานกสรีน

ในส่วนของชั้้นเรียนการออกแบบ  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือเคยผ่านการใช้งานด้านโปรแกรม Illustrator มาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากในโปรแกรม มีอุปกรณ์ และเทคนิคการใช้งานที่หลากหลาย ทางผู้สอนจะเน้นไปทางด้านเครื่องมือการทำงาน และเทคนิคต่างๆในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปฝึกฝนและเพิ่มเติมเองได้ โดยผู้สอนจะมีแบบฝึกหัดให้ และลงมือทำด้วยกันทีละขั้นตอน เช่น การดราฟงาน(การลอกลาย) การใส่แสงและเงา การทำโลโก้แบบ 2 และ 3 มิติ ฯลฯ

แบบฝึกหัดและรายละเอียดการเรียนการสอน คลิ้ก >>> Illustrate Workshop                              เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้  >>>   

ib FB
Line